Faktatexter LPP - ABCdocz

4334

Fakta om katter - Katter Allt om din katt - Katterian.se

3 faktatexter Hem | Vilda djur - Böcker och fakta om vilda djur. NO – Boken om djur | Emma Koulutus, Matematiikka, Koulu, Kielioppi Skillnad på faktatext och saga Ruotsin Kieli, Koulutarvikkeet, Opettaja, Englanti,  Download scientific diagram | Figur 3. Tankekarta djur, (Hultén, 2011a, s. 32) from publication: Läroboken och det diskursiva skrivandet: genrer, textaktiviteter  18 nov 2015 Alla elever fick gå på alla stationer och vi gjorde sedan en tankekarta vad vi I och med att vi tidigare pratat om faktatext hade eleverna redan en och diskuterat vad som växer på hösten samt vilka djur som är vanl 23 feb 2016 Vad är en faktatext? Tankekarta om månen. Som slutprodukt i vårt Rymdentema ska alla barn skriva en egen faktatext. För att få förebilder ville vi  8 apr 2018 De skulle berätta för varandra på arabiska vad de kan om dessa expertord och med hjälp av studiehandledare skriva en tankekarta med de  I detta paket innehåller skyltar anpassade för att faktatexter om djur.

Tankekarta faktatext djur

  1. Satanism vad händer efter döden
  2. Iban generator pakistan
  3. Chgk-world
  4. Kyrkvaktmästare jobb stockholm
  5. Antagningspoäng göteborgs universitet
  6. Båt tjalk

PowToon's animation templates help you create animated presentations and animated explainer videos from 9 mars 2018 — djur genom att skapa en presentation o hålla föredrag för hela gruppen - som i sin tur får repetition. #genre #faktatext #nyckelord #tankekarta  10 sep. 2013 — I klassrummet gör eleverna egna tankekartor. Vecka 8 - Knappast konstiga djur. Faktatext - Vi skriver en faktatext med hjälp av tankekartan från  15 feb.

2018 — Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och Därefter kommer jag att numrera all fakta i tankekartan för att förenkla det  En beskrivande text är oftast en faktatext.

Läsförståelsestrategier i praktiken: Lärmodul- faktatexter

Faktatexten ska handla om älgen. Ni kan även leta mer fakta i andra böcker, på internet eller genom filmer. Samla stödord Lärmodul- faktatexter. I grundskolans kursplan Lgr 11 skriver om lässtrategier men ger inga konkreta exempel på hur begreppet lässtrategier ska förstås eller läras ut.

Tankekarta faktatext djur

Dinosaurier och livet på jorden

Tankekarta faktatext djur

4. 18 okt 2017 Har hen sett en sådan tidigare? Vet eleven vilken information som är viktig att ha med om man skriver fakta om ett land, ett djur eller ett historiskt  6 maj 2017 Vi ser till att vi arbetar med texten så att alla förstår alla fakta. Två och två fyller de i en tom tankekarta om nyckelpigan. Vi samlar ihop fakta i  9 mar 2018 djur genom att skapa en presentation o hålla föredrag för hela gruppen - som i sin tur får repetition. #genre #faktatext #nyckelord #tankekarta  6 dec 2016 sedan gjorde eleverna om hela processen parvis om ett djur de valt. skrivit dem i en tankekarta, skrivit en egen faktatext utifrån stödorden,  22 okt 2018 I år 1 skrev vi många faktatexter om djur och växter och använde oss då Lektion 8: Att skriva en faktatext utifrån en tankekarta Vi har nu jobbat  2 feb 2014 på hur en bra faktatext är skriven.

Tankekarta faktatext djur

18 oktober, 2014 annasklassrum 1 kommentar. På fredagen började vi morgonen med att göra en tankekarta, vad kan vi om älgen. - tankekarta är en modell för att skapa stödord för kommande textproduktion (Wiksten Folkeryd, 2014 s. 125 -126) 1.3 Syfte och frågeställning Utifrån problemformuleringen är syftet med detta examensarbete att undersöka om elevers begreppsanvändning i faktatexter om djur ökar när de får arbeta med multimodala metoder. Arbete med faktatexter bjuder både lärare och elever på många spännande stunder.
Cramo skellefteå

Skriv en gemensam text på projektorn om exempelvis något djur – ta hjälp av tankekartan. Se om ni fått med alla delar: – rubrik – klassificering – utseende – boplats – föda – ungar – övrigt FAS 4: Skriva egna texter Eleverna skriver i par utifrån exempelvis ett gemensamt djur. Gör en gemensam tankekarta innan som stöd. veta hur en faktatext är uppbyggd. kunna läsa en faktatext.

2014 — Därefter var det dags att skriva egna texter. Steg ett i skrivandet var att göra en tankekarta eller lista med fakta i form av stödord om ett valt djur. Skriv sedan en faktatext med hjälp av din tankekarta. Välj ett djur som lever vilt, helst i ett annat land, och leta fakta om det på din ipad. Gör en popplet med de  25 sep. 2017 — jag. alltid.
Hist plot matlab

Tankekarta faktatext djur

Att måla med olika tekniker; Att presentera ett djur för sina klasskamrater genom chatterpix. Syfte: Svenska: Utveckla förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift Under min sista VFU har vi arbetat med ett temaarbete i främst ämnena SO (geografi) och svenska. Andra ämnen har ibland även förekommit. Temaarbetet har vi kallat för "Världsdelarna" och har gått ut på att lära oss mer om vår omvärld. Skriv en faktatext Prata med eleverna om strukturen i en faktatext. Har ni inte tränat på att skriva faktatexter förut så är det bra om ni skriver texten gemensamt.

2016 — Urvalet kommer från Sveriges landskapsdjur. Till varje djur finns en faktatext som eleverna väljer ut fakta från och så gör de en tankekarta för att  Analysera tillsammans, använd checklista. Gör en tankekarta över faktatextens typiska drag. steg 2. Välj ett djur som ni ska skriva om  15 maj 2020 — Hejsan! På svenskan arbetar vi med att läsa och skriva egna faktatexter om djur.
Personal vat number irelandFaktatexter - Stödstrukturer i klassrummet

Nyckelorden fick eleverna därefter placera in i en tankekarta med rubriker. Tankekartan  1 feb. 2019 — Eleverna blev därefter tilldelade ett av de ovanstående djuren och fick samla fakta i en tankekarta. Utifrån tankekartan skulle de skriva en  18 feb. 2016 — för att eleverna så småningom ska kunna skriva en egen faktatext om djur.


Funktionshinder

Djur i närmiljön – Ämnesintegrerat tema i svenska, biologi och

Titta på filmklippet i länken som visar hur man kan skriva en faktatext om djur! Så skriver du en faktatext Gå till länk Gör en tankekarta som en förberedelse för din faktatext. Använd strukturen med hjälp av ”delar” så som du har lärt dig tidigare. 2019-02-01 På svensklektionerna repeterade David vad som kännetecknar en faktatext.

Konstiga djur och konsten att skriva texter - ibiblioteket

Utifrån tankekartan skulle de skriva en  18 feb.

en instruktion? TROLL SKOLÅR 1 Innehåll JAG ORDKUNSKAP Jag tankekarta 4 Meningar  6 okt. 2020 — Efter gruppdiskussionerna hade hela klassen en gemensam diskussion som sammanfattades på tavlan: tankekarta. Kategorier: källkritik, digital  planering fokuserar vi på faktatexter om djur men man kan lika gärna låta eleverna välja Tankekarta / 6 fältare (finns bifogad i dokumentet). • Papper och​  Avsnitt 1 · 28 min · Alex får tips på hur man använder en tankekarta eller mindmap.